Úloha 6: Výpočet druhej kozmickej rýchlosti pre vesmírne telesá s rôznymi hmotnosťami

Cieľ úlohy

Získať druhé kozmické rýchlosti pre nebeské telesá s rôznymi hmotnosťami a získať predstavu o rozsahu týchto rýchlostí.

Metodické pokyny pre učiteľov

Na základe údajov o polomeroch a hmotnostiach rôznych planét (a ich satelitov) zo Slnečnej sústavy, ako aj samotného Slnka a ďalších výrazne hmotnejších alebo menej hmotných hviezd (ktoré sa dajú zistiť na Wikipédii), žiaci majú vypočítať druhé kozmické rýchlosti týchto telies. Je potrebné usporiadať tieto rýchlosti v  zostupnom poradí, ktoré žiakom pomôže získať predstavu o rozsahu rýchlostí (teda to, že menej hmotné telesá vyžadujú nižšiu rýchlosť potrebnú na opustenie gravitačného poľa, než masívnejšie telesá).

Doplnkový materiál

Ako spustiť projektil do Vesmíru: https://spaceplace.nasa.gov/how-orbits-work/en/#