menu 3 ЗАКОН НА НЮТОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТA
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практически упражнения 2 и 3: Маса и тегло.

Цел

Да се покаже промяната в гравитационната сила с промяна в разстоянието или масите на телата. Да се покаже, че гравитационното ускорение g е всъщност равно на отношението (G MЗемя)/(RЗемя)2. Това упражнение се прави самостоятелно. Обсъждането на резултатите е общо. 

Инструкции за учителя

В упражнение 3.2, във формулата F = G (m1M2/d2), m1 е масата на ученика, М2 е масата на Земята, а d е разстоянието от центъра на Земята до ученика, т.е 6,38 × 106 м в подусловие (а) и 6,39 × 106 м в подусловие (б). Отговор (а) F = 491,81 N (или приблизително 492 N) ; (б) F = 490,28 N (или приблизително 490 N).

Обсъдете малката разлика в силата на морското равнище и на височина 10 km. Сравнете с отговор (а) на упражнение 3.3 и обърнете внимание на учениците, че всъщност g = (G Mземя)/(RЗемя)2.