menu 3 ЗАКОН НА НЮТОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТA
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 6: Пресмятане на втора космическа скорост за небесни тела с различни маси

Цел 

Да се получат вторите космически скорости за небесни тела с различни маси и да се добие представа за скалата на тези скорости. 

Инструкции за учителя 

На базата на данни за радиусите и масите на различните планети (и техни спътници) от Слънчевата Система, както и за самото Слънце и други значително по-масивни или по-маломасивни звезди (които могат да се намерят в Уикипедиа), да се пресметнат вторите космически скорости за тези тела. Да се подредят тези скорости в низходящ ред, което ще помогне да добие представа за скалата на скоростите (т.е., че по-маломасивните тела изискват по-ниски скорости за напускане на гравитационното поле, отколкото по-масивните.) 

Допълнителни материали 

Как да изстреляме снаряд в космоса: https://spaceplace.nasa.gov/how-orbits-work/en/#