menu 3 ЗАКОН НА НЮТОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТA
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 4

Пресметнете теглото на един човек с маса 80 kg на изброените в таблицата тела от Слънчевата система. 

Цел 

Да се онагледи разликата между маса и тегло. Да се покаже как теглото на човека се мени (а масата не) в зависимост от гравитационното ускорение на притеглящото тяло (което от своя страна зависи от неговата маса и радиус). 

Инструкции за учителя 

В таблицата са изброени тела от Слънчевата система и са дадени техните ускорения. Учениците трябва да пресметнат гравитационната сила, която всяко тяло упражнява върху човека, което е всъщност неговото тегло на съответното небесно тяло. Задачата показва разликата между маса и тегло. Докато масата на разглеждания човек винаги е еднаква, теглото му се мени в зависимост от това на кое небесно тяло се намира той (и с каква гравитационна сила го привлича това тяло). Алтернативен начин за обяснение е, че теглото се определя от това колко е силно гравитационното притегляне и ако сравняваме две тела с различни маси на Земята (упражнение 3.3), тези тела се привличат от еднаква сила, така че това с по-голяма маса тежи повече. Но в космоса, където гравитационното привличане е много по-слабо, телата могат да са почти безтегловни (т.е. да са с много малко тегло). Но дори и в космоса телата съдържат материал, следователно имат тегло.

Таблица:

Име Маса, kg Радиус, km

Гравитационно ускорение, m/s2 

Тегло на човека, kg
ЛУНА 7,342×1022 1 737 1,62
МЕРКУРИЙ 3,301×1023 2 440 3,7
ВЕНЕРА 4,8675×1024 6 052 8,87
МАРС 6,4171×1023 3 390 3,72
ЮПИТЕР 1,8982×1027 69 911 24,79
САТУРН 5,6834×1026 58 232 10,44
УРАН 8,6810×1025 25 362 8,87
НЕПТУН 1,024 × 1026 24 622 11,15