menu 3 ЗАКОН НА НЮТОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТA
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 3: Поведение на течностите в състояние на безтегловност

В състояние на безтегловност общата сила, действаща върху течното тяло, е нула, така че течното тяло „плава“ в пространството. В такава ситуация и силите на повърхностното напрежение ще бъдат по-значими, тъй като в нормална ситуация те са малки и често могат да бъдат пренебрегнати. Плаващото течно тяло ще придобие форма с възможно най-малка повърхност (под въздействието на силите на повърхностно напрежение), която всъщност е сферична. 

На повърхността на Земята е възможно да се наблюдава състоянието на безтегловност по време на свободно падане. Поведението на течността в състояние на безтегловност може да се наблюдава върху капещите и падащи капки вода. Формата на водните капки е сферична, което отговаря на описаното по-горе. Капките трябва да бъдат заснети с камера с кратко време на експонация - при добра светлина и на контрастен фон. 

Цел на задачата 

Целта на тази дейност е да покаже на учениците, че едно течно тяло в състояние на безтегловност ще придобие сферична форма и че състояние на безтегловност, може да се постигне и на повърхността на Земята по време на свободно падане

Методически бележки за учителите

■ Наблюдаването на капки с просто око не е много убедително. Затова, ако е възможно, опитайте се да заснемете капките с фотоапарат.
■ Когато снимате източника на капещата вода, трябва да използвате кратко експозиционно време (1/1000 секунди или по-малко), което изисква добро осветяване и/или висока чувствителност на сензорния чип. Също така е подходящо да направите няколко серийни снимки, като по този начин ще увеличите вероятността да заснемете капките в желаната форма. Освен това е препоръчително да използвате режима за ръчно фокусиране, така че обективът винаги да е фокусиран върху равнината на падащите капки, за да не се налага повторно фокусиране.
■ В резултат на посоченото по-горе, падащите капки могат да бъдат заснети с всеки един любителски фотоапарат, имащ ръчен режим на фокусиране и избор на времето за отваряне/затваряне на блендата. Но имайте предвид, че за да получите една използваема снимка, трябва да направите много, наистина много снимки. Вижте приложената снимка.
■ Друга възможност е да използвате спортна видеокамера с възможност за избор на честотата на кадрите, която трябва да е много голяма.

Примерно решение 

Става въпрос за качествена дейност и затова не е подходящо да се представя примерно решение. Конкретният начин за изпълнение на упражнението зависи от възможностите на изпълнителя (вж. бележките и снимките по-горе).

Адаптиране на указанията за ученици със СОП

Ученици с увреждания 

Не е необходимо експериментът специално да се променя за учениците с увреждания. 


Надарени ученици 

Надарените ученици сами могат да проектират конкретния експеримент, за да направят ефекта от снимките възможно най-голям.