menu 3 ЗАКОН НА НЮТОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТA
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 2

Да се определи силата на привличане между Земята (маса M = 6 × 1024 kg) и ученик с маса 50 kg, намиращ се на:

a) морското равнище (на разстояние 6,38 × 106 m от центъра на Земята);

б) в самолет, на височина 10 000 m над повърхността.

Инструкции за ученика: 

Използвайте формулата за гравитационната сила между две тела. Гравитационната константа е G = 6,667 × 10-11 N m2/kg2.