Úloha 1: Stretneme sa niekedy s mimozemským rozumom a ako budeme s ním komunikovať?

Cieľ úlohy

Nechať žiakov diskutovať o tom, aký môže byť inteligentný život vo Vesmíre a navrhnúť spôsoby komunikácie s ním.

Metodické pokyny pre učiteľov

Toto cvičenie sa môže vykonávať ako celotriedna aktivita alebo môžu byť žiaci rozdelení do niekoľkých skupín. V prvom prípade sa všetci zúčastňujú diskusií spoločne a v druhom prípade sa otázky najprv prerokúvajú v skupinách (napríklad 10 – 15 minút) a potom sa predkladajú ostatným. Ak má učebňa prístup na internet, týmto spôsobom možno podporiť ďalšie vyhľadávanie informácií.

Pokyny pre žiakov

1. Povedzte nám, čo viete o existencii mimozemského života vo Vesmíre, na základe prečítaných kníh, televíznych programov, filmov a ďalších.

2. Zistite, koľko z vás „verí“, že mimozemšťania navštívili Zem v nedávnej alebo vzdialenej minulosti.

3. Zvážte a navrhnite, ako by vedci mohli pochopiť, či existuje život vo Vesmíre po tom, ako zvážite nasledujúce otázky:
■ Čo vedci v súčasnosti vedia? Aké majú dôkazy?
■ Ako sa vedci dostali k týmto poznatkom? Aké experimenty a technológie použili?
■ Čo ešte nevieme? Aké údaje nám chýbajú?
■ Čo môžeme predpokladať? Aké testy môžeme urobiť?
■ Aké nové otázky a experimenty (nový výskum a misie) by nám pomohli pochopiť odpoveď?

4. Ak je to možné, pozrite sa, aké informácie nájdete na internete o:
■ projekte SETI (ang. Search for ExtraTerrestrial Intelligence – Hľadanie mimozemského intelektu);
■ iných pokusoch ľudstva súvisiacich s mimozemskými bytosťami (ako sú misie Voyager).

Diskutujte o týchto informáciách so svojimi spolužiakmi.

5. Predpokladajme, že rádio teleskopy projektu SETI detegovali signály vzdialeného Vesmíru. Analýza ukázala, že ich poslali inteligentné bytosti žijúce okolo vzdialenej hviezdy a vy by ste sa s nimi chcete spojiť. Aby ste to dosiahli, musíte sa rozhodnúť, ktorá správa sa má vyslať a v akej forme (digitálnej, jazykovej, hudobnej atď.). Obhájte svoj nápad pred spolužiakmi (inými skupinami).