Úloha 2a: Život na inej planéte, satelite alebo asteroide.

(Toto cvičenie je určené pre žiakov vyšších ročníkov.)

Cieľ úlohy

Oboznámiť žiakov s požiadavkami a ťažkosťami života mimo Zeme.

Metodické pokyny pre učiteľov

Žiaci sú rozdelení do niekoľkých skupín, z ktorých si každá musí vybrať planétu, satelit alebo asteroid zo Slnečnej sústavy, na ktorej má vybudovať základňu pre konkrétny účel. Ciele môžu byť ľubovoľné – jednoduché osídlenie na inej planéte, rôzne druhy výskumu, ťažba užitočných nerastov atď. Každá skupina musí zvážiť, aké zásoby sú potrebné na fungovanie základne, čo by so sebou priniesla, akých odborníkov potrebuje na splnenie úlohy základne a na zabezpečenie života na nej. Skupiny môžu byť dané vopred (z predchádzajúcej hodiny), a tak umožniť žiakom vyhľadávať informácie a myslieť samostatne doma, a počas nasledujúcej hodiny môžu mať žiaci skupinovú diskusiu. Na skupinové diskusie dajte určitý čas (asi 20 minút). Po skončení diskusií každá skupina predstaví ostatným žiakom svoj projekt (cca 5 minút). Podporujte žiakov otázkami a udržujte živé diskusie o projektoch. Môžete tiež hlasovať za nasledovné: najzaujímavejší projekt, najkomplexnejší projekt, najlepšie navrhnutý projekt atď.

Pokyny pre žiakov

Predstavte si, že vám ponúknu presunúť sa na iné miesto v Slnečnej sústave.

1. Diskutujte v skupine o týchto otázkach a poznamenajte si:

1.1 Kde by ste chceli žiť v Slnečnej sústave (na inej planéte než na Zemi)?
1.2 Vyberte si planétu, jej satelit alebo asteroid, na ktorom budete stavať základňu.
1.3 Aký bude hlavný účel vašej základne?
1.4 Čo potrebujete so sebou priniesť zo Zeme, aby ste na tomto mieste zabezpečili životné podmienky?
1.5 Akých odborníkov budete potrebovať, aby základňa zabezpečila dobré životné podmienky a splnila svoj účel?

2. Pripravte päťminútovú prezentáciu svojho projektu a predstavte ju iným skupinám.