Úloha 2b: Život na inej planéte, satelite alebo asteroide

(Toto cvičenie je určené pre mladších žiakov)

Cieľ úlohy

Nech žiaci diskutujú o svojich predstavách o živote mimo Zeme.

Metodické pokyny pre učiteľov

Každý žiak (alebo skupina) si musí zvoliť planétu, satelit alebo asteroid, na ktorom postaví základňu. Žiak (skupina) si musí tiež zvoliť, aký bude hlavný účel základne. Potom musí nakresliť, ako si predstavuje, že bude vyzerať základňa a pripraviť si päťminútové vysvetlenie svojho projektu. Tu uvedené aktivity možno zadávať aj ako domácu úlohu. Projekty sú prezentované všetkým žiakom a diskutuje sa o nich. Môžete tiež hlasovať za nasledovné: najzaujímavejší projekt, najkomplexnejší projekt, najlepšie navrhnutý projekt atď.

Pokyny pre žiakov

Predstavte si, že vám ponúknu presunúť sa na iné miesto v Slnečnej sústave.

1. Porozmýšľajte nad nasledovnými otázkami:

1.1 Kde by ste chceli žiť v Slnečnej sústave (na inej planéte než na Zemi)?
1.2 Aký bude hlavný účel vašej základne?
1.3 Čo potrebujete so sebou priniesť zo Zeme, aby ste na tomto mieste zabezpečili životné podmienky a postaviť si tam základňu?
1.4 Akých odborníkov budete potrebovať, aby základňa zabezpečila dobré životné podmienky a splnila svoj účel?

2. Pripravte si päťminútovú prezentáciu svojho projektu a predstavte ju svojim spolužiakom.

3. Nakreslite svoju základňu.