Úloha 3a: Ako zistíme, či sme sami vo vesmíre alebo sme len jednou z mnohých foriem života, resp. civilizácií?

(Pre žiakov vyšších ročníkov)

Cieľ úlohy

Naučiť žiakov viac o metódach a činnostiach vedeckého štúdia nebeských telies a navrhnúť plán budúcej vesmírnej expedície.

Metodické pokyny pre učiteľov a príprava na cvičenie

Aby vedci uskutočnili vedeckú expedíciu musia použiť stratégiu, ktorá zahŕňa tri kroky:

a) prvotný prieskum – krátke pozorovanie cieľa pomocou blízkej lietajúcej kozmickej lode, ktorá zaznamenáva informácie (v tomto prípade) o planéte, odosiela údaje do databázy a pokračuje vo svojom lete do Vesmíru;
b) dlhodobé pozorovanie – vyžaduje, aby kozmická loď na obežnej dráhe planéty dlhodobo pozorovala a zaznamenala sopečné, geologické a atmosférické zmeny a iné podmienky pomocou rôznych prístrojov;
c) podrobný prieskum – ľudia alebo roboti pristávajú na planéte a skúmajú vopred vybranú malú plochu na povrchu (ako boli napríklad pristátia na Mesiaci a  robotické misie vyslané na povrch Marsu).

1. Na základe informácií zo stránok ESA a NASA diskutujte o nasledujúcich otázkach (inou možnosťou je položiť otázky 1.1 až 1.5 ako domáce úlohy a nechať žiakov, aby zbierali informácie pomocou svojich rodičov, ktoré potom môžu byť prediskutované v triede):
1.1 Pristátia na Mesiaci a robotické misie vyslané na povrch Marsu a ďalšie podobné misie vyslané na planéty a mesiace planét v Slnečnej sústave (napríklad na mesiac Jupiter – Európa). Aké prístroje a metódy sa používajú na hľadanie života na Marse a na Európe?
1.2 Vedia žiaci o takýchto misiách naplánovaných v budúcnosti? Aké sú ich vedecké ciele? Môžu o nich nájsť informácie na internete?
1.3 Ktoré misie považujete za najzaujímavejšie?
1.4 Existujú nejaké misie, na ktorých by sa chceli zúčastniť a v akej úlohe?
1.5 Čo je pre nich viac vzrušujúce – kolonizovať iné planéty alebo nájsť mimozemský život (nie nevyhnutne rozumný život)? Prečo?

2. Rozdeľte triedu do skupín so 4 žiakmi. Žiaci v skupine by si mali zvoliť jednu z nasledujúcich rolí:
Vedec – skúma dostupné informácie a určuje, aké nové pozorovania by sa mali robiť;
Vedúci misie – dá názov misie a  rozhodne sa, aké kozmické lode budú potrebné v každej etape;
Kontrolór – rozhoduje o tom, v akom poradí sa budú lety uskutočňovať a ako sa budú údaje posielať na Zem;
Supervízor kozmických lodí – zodpovedný za spustenie kozmických lodí, cestovný poriadok a spôsob, akým budú údaje zhromažďované a odovzdávané vedcovi. Potom dajte nižšie uvedené pokyny.

Pokyny pre žiakov

Aby vedci uskutočnili vedeckú expedíciu musia použiť stratégiu, ktorá zahŕňa tri kroky:

a) prvotný prieskum – krátke pozorovanie cieľa pomocou blízkej lietajúcej kozmickej lode, ktorá zaznamenáva informácie (v tomto prípade) o planéte, odosiela údaje do databázy a pokračuje vo svojom lete do Vesmíru;
b) dlhodobé pozorovanie – vyžaduje, aby kozmická loď na obežnej dráhe planéty dlhodobo pozorovala a zaznamenala sopečné, geologické a atmosférické zmeny a iné podmienky pomocou rôznych prístrojov;
c) podrobný prieskum – ľudia alebo roboti pristávajú na planéte a skúmajú vopred vybranú malú plochu na povrchu (ako boli napríklad pristátia na Mesiaci a  robotické misie vyslané na povrch Marsu).

S pomocou blízkej kozmickej lode pozorovala skupina astronómov vzdialenú hviezdu v našej galaxii a zistila, že obiehala planétu, na ktorej mohol vzniknúť život. Medzitým Európska vesmírna agentúra a NASA našli spôsob, ako cestovať veľmi rýchlo do Vesmíru a kontaktujú vás, aby ste predložili plán expedície do tejto planéty. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a pripravte plán expedície:

1. Identifikujte vedecký cieľ svojej skupiny.

2. Vytvorte plán prieskumnej misie. Na aké otázky o  planéte chcete dostať odpoveď? Aké údaje presne zozbierate o charakteristikách planéty, jej povrchu a atmosfére?

3. Na základe výsledkov prieskumnej misie vypracujte plán dlhodobého sledovania sopečných, geologických a atmosférických zmien a podmienok na planéte.

4. S ohľadom na vedecké ciele, ktoré ste si stanovili, podrobne opíšte výskum, ktorý vaša skupina urobí na povrchu planéty. Zahŕňa vaša misia ľudí alebo bude robotická? Keďže budete môcť podrobne preskúmať iba malú časť planéty, výber oblasti, ktorú budete skúmať, je pre váš projekt veľmi dôležitý. Kde pristanete? Prečo? Čo očakávate, že sa naučíte a prečo to bude dôležité?

5. Ako pošlete zozbierané údaje z pristávacej misie vedcom späť na Zem?

6. Urobte krátku prezentáciu projektu (do 5 minút) pre zvyšok triedy.

7. Diskutujte o projektoch jednotlivých skupín.