Úloha 3b: Ako vedci uskutočňujú výskum na iných planétach?

(Pre mladších žiakov)

Cieľ úlohy

Dozvedieť sa viac o metódach a o činnostiach vedeckého štúdia nebeských telies a navrhnúť plán vedeckej expedície.

Metodické pokyny pre učiteľov a príprava na cvičenie

Aby vedci uskutočnili vedeckú expedíciu musia použiť stratégiu, ktorá zahŕňa tri kroky:

a) prvotný prieskum – krátke pozorovanie cieľa pomocou blízkej lietajúcej kozmickej lode, ktorá zaznamenáva informácie (v tomto prípade) o planéte, odosiela údaje do databázy a pokračuje vo svojom lete do Vesmíru;
b) dlhodobé pozorovanie – vyžaduje, aby kozmická loď na obežnej dráhe planéty dlhodobo pozorovala a zaznamenala sopečné, geologické a atmosférické zmeny a iné podmienky pomocou rôznych prístrojov;
c) podrobný prieskum – ľudia alebo roboti pristávajú na planéte a skúmajú vopred vybranú malú plochu na povrchu (ako boli napríklad pristátia na Mesiaci a  robotické misie vyslané na povrch Marsu).

1. Na základe informácií zo stránok ESA a NASA diskutujte o nasledujúcich otázkach (inou možnosťou je položiť otázky 1.1 až 1.5 ako domáce úlohy a nechať žiakov, aby zbierali informácie pomocou svojich rodičov, ktoré potom môžu byť prediskutované v triede):
1.1 Pristátia na Mesiaci a robotické misie vyslané na povrch Marsu a ďalšie podobné misie vyslané na planéty a mesiace planét v Slnečnej sústave (napríklad na mesiac Jupiter – Európa). Aké prístroje a metódy sa používajú na hľadanie života na Marse a na Európe?
1.2 Vedia žiaci o takýchto misiách naplánovaných v budúcnosti? Aké sú ich vedecké ciele? Môžu o nich nájsť informácie na internete?
1.3 Ktoré misie považujete za najzaujímavejšie?
1.4 Existujú nejaké misie, na ktorých by sa chceli zúčastniť a v akej úlohe?
1.5 Čo je pre nich viac vzrušujúce – kolonizovať iné planéty alebo nájsť mimozemský život (nie nevyhnutne rozumný život)? Prečo?

2. Vytvorte dvojice a žiakom dajte pokyny uvedené nižšie. Toto cvičenie sa môže vykonať buď zaznamenaním krokov a ich prezentáciou zvyšku triedy, alebo umožnením žiakom skutočne navštíviť vybrané miesto (ktoré bolo vopred schválené učiteľom, ktorý sa oboznámil s plánom); žiakom poskytnúť najviac 5 – 10 minút. Dôkazom toho, že miesto bola skutočne navštívené, môže byť fotografia urobená pomocou mobilného telefónu.

Pokyny pre žiakov

Aby vedci uskutočnili vedeckú expedíciu musia použiť stratégiu, ktorá zahŕňa tri kroky:

a) prvotný prieskum – krátke pozorovanie cieľa pomocou blízkej lietajúcej kozmickej lode, ktorá zaznamenáva informácie (v tomto prípade) o planéte, odosiela údaje do databázy a pokračuje vo svojom lete do Vesmíru;
b) dlhodobé pozorovanie – vyžaduje, aby kozmická loď na obežnej dráhe planéty dlhodobo pozorovala a zaznamenala sopečné, geologické a atmosférické zmeny a iné podmienky pomocou rôznych prístrojov;
c) podrobný prieskum – ľudia alebo roboti pristávajú na planéte a skúmajú vopred vybranú malú plochu na povrchu (ako boli napríklad pristátia na Mesiaci a  robotické misie vyslané na povrch Marsu).

1. Rovnako ako vedci, ktorí chcú preskúmať novoobjavenú planétu, vyberte si miesto v škole, ktoré chcete preskúmať (možno aj časť nádvoria).

2. Aký bude účel vašej expedície? Čo už o tomto mieste viete a čo nového sa o ňom chcete dozvedieť?

3. Ako sa tam dostanete? Naplánujte si trasu a rozhodnite sa, ako dlho bude trvať, kým sa tam dostanete. Potrebujete povolenie od niekoho; kedy bude toto miesto k dispozícii? Potrebujete sprievod dospelých?

4. Čo budete potrebovať, aby ste dosiahli svoj cieľ a odpovedali na otázky, ktoré ste si položili?

5. Prezentujte svoj plán najviac v rámci 5 minút.

Ďalšie zdroje aktivít pre žiakov:

1. Nápady pre modely vesmírnych ďalekohľadov a sond, ktoré si môžu žiaci sami vybudovať: https://www.esa.int/kids/en/things_to_do
2. Urobte a vystreľte vlastnú raketu (pre žiakov mladších ako 12 rokov): http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Up_up_up_Build_and_launch_ your_own_rockets_Teach_with_space_PR23
3. Existuje život na Marse?: https://www.pbs.org/deepspace/classroom/activity7.html