Úkol 1: Paralaxa

Popsaná aktivita má seznámit žáky s pojmem paralaxy a jejím využitím k měření vzdálenosti.

Pomůcky

■ Vhodný vzdálený objekt (strom, lampa a podobně),

■ dvě obruče hula-hop (případně jiné dvě pomůcky pro vyznačení dvou bodů, odkud se bude pozorovat),

■ délkové měřidlo (např. velký dřevěný metr),

■ stolek nebo laboratorní stojan, svinovací metr.

Postup

1. Sestavte soustavu podle obrázku. Střed dřevěného metru musí být v ose obručí a vzdáleného objektu, jehož vzdálenost chceme změřit a ve vhodné výšce, aby byl za ním objekt vidět (např. na stolečku nebo ve stojanu). Vzdálenost stolečku s metrem od obručí zvolte dva metry.

Obr. 3: Soustava

2. Podle toho, jak vysoko je metr, si stoupněte neb sedněte do levé obruče a zapište, za jakým číslem na metru vidíte vzdálený objekt.

3. Totéž proveďte i při pohledu z pravé obruče.

4. Následně přesuňte stoleček s metrem o dva metry blíže k objektu (vzdálenost změřte svinovacím metrem).

5. Opakujte měření z bodů 2 a 3 a všechny výsledky zapište do tabulky:

Vzdálenost blízkého objektu
(stolečku s metrem)

Číslo na metru, se kterým se kryje
vzdálený objekt VLEVO

ČČíslo na metru, se kterým se kryje

vzdálený objekt VPRAVO

2 metry
4 metry

Z hodnot v tabulce vypočtěte základny trojúhelníků a a b podle obrázku a určete vzdálenost pozorovaného objektu:

Obr. 4: Výpočet

Následně by měli žáci odpovědět na následující otázky:

a) Jaký je vztah mezi vzdáleností objektu a zdánlivou změnou polohy, když jej pozorujeme z různé perspektivy?

b) Kde a jak se v astronomii tato metoda používá?