Vzdálenosti a velikosti ve vesmíru

Cílem úloh je podpořit představy o poměrech vzdáleností ve vesmíru, které jsou i pro dospělé těžko představitelné. Pokud se vzdálenosti vyhledávají na internetu nebo pomocí různých programů, je nutné počítat s tím, že údaje zjištěné z různých zdrojů se mohou lišit, řádově by se ale měly shodovat. Je třeba zdůraznit, že určování vzdáleností je obtížné, a proto nemá smysl dohadovat se o 3 a více platných číslicích. Také hodnoty konstant a veličin v zadání pracovního listu jsou pouze přibližné (i když např. rychlost světla je podle definice v rámci soustavy SI stanovena přesně na hodnotu 299 792,458 km/s), vypočtené hodnoty bychom proto měli zaokrouhlovat (podle zadání typicky na 2 platné číslice).

Při výpočtech v astronomii a astrofyzice narážíme na velká čísla (a zjednodušeně můžeme lze říci, že používáme různé jednotky jako au, ly a Mpc právě proto, abychom nemuseli psát čísla s hodně nulami). Závisí na matematické průpravě žáků, zda budeme používat poziční zápis typu 100 000 000 000 nebo zápis pomocí mocnin deseti 1012, případně slovní vyjádření 100 miliard.