Úkol 3: Měřítka vzdáleností planet ve Sluneční soustavě

Tato aktivita upevňuje znalost astronomické jednotky. Úkolem je zjistit z vhodných zdrojů (učebnice, tabulky, Internet) střední vzdálenosti planet od Slunce a vytvořit model ve zvoleném měřítku. Pro provedení venku, v okolí školy, lze zvolit měřítko 1 au = 1 metr, pro provedení ve třídě měřítko 1 au = = 10 cm. Obě varianty jsou v tabulce:

Planeta Vzdálenost od Slunce v au Vzdálenost 
(1 au = 1 metr)
Vzdálenost 
(1 au = 10 cm)
Merkur 0,4 0,4 m 4,0 cm
Venuše 0,7 0,7 m  7,0 cm
Země 1,0 1,00 m  10 cm
Mars 1,5 1,5 m  15,0 cm
Jupiter 5,2 5,2 m  52,0 cm
Saturn 9,5 9,5 m 95,0 cm
Uran 19,2 19,2 m  192,0 cm
Neptun 30,1 30,1 m  301,0 cm

Žáci druhého stupně by neměli mít problémy s jednotkami délky a s měřením pomocí pravítka, metru a posuvného měřidla, stejně jako s používáním kalkulačky. Po zopakování potřebných znalostí je velmi vhodné nechat žáky pracovat ve skupinách vlastním tempech a vlastní metodou, což vede k posílení čtenářské gramotnosti a schopnosti samostatné práce podle zadání.


Žáci by sami měli dojít k poznání, že běžné jednotky nejsou pro měření vzdáleností ve vesmíru vhodné. Pomůže např. to, že v hodině budou k dispozici různé mapy s různým měřítkem (mapa státu/mapa světa).