Úkol 5: Oortov oblak

Za hranici sluneční soustavy se někdy považuje řídká kulovitá obálka zvaná Oortův oblak o průměru asi 200 000 au. Kolikrát by se pak sluneční soustava „vešla“ do průměru naší Galaxie?

Řešení: Výpočet lze provést téměř zpaměti, neboť průměr Galaxie je 100 000 ly, průměr sluneční soustavy 200 000 ly a 1 ly ≈ 63 000 au. Pro výsledek tak získáváme n = 100 000 · 63 000 au/ 200 000 au = 63 000 / 2 = 31 500×

Rozměry Oortova oblaku jsou pouze přibližné, vnější hranice sluneční soustavy nejsou stanoveny jednoznačně. Pokud bychom si sluneční soustavu představili jako kouli o poloměru 1 m (asi velikosti člověka), průměr naší Galaxie by odpovídal vzdálenosti 31,5 km, přibližně z centra Prahy do Mělníka.