Úkol 4: Měřítka velikostí planet ve Sluneční soustavě

Podobně jako v předchozí aktivitě i zde se jedná o tvorbu modelu, tentokrát planet ve sluneční soustav. Úkolem je najít průměry nebo poloměry planet a vypočítat, kolikrát jsou ostatní planety větší nebo menší než Země:

Planeta Průměr (km) Měřítko
Merkur 4 880 0,40
Venuše 12 103 0,95
Země 12 756 1,00
Mars 6 794 0,53
Jupiter 142 984 11,23
Saturn 120 536 9,46
Urán 51 118 4,06
Neptún 49 532 3,88

V nižších třídách není problém planety v tomto měřítku nakreslit nebo vymodelovat z barevné plastelíny. Ve spojení s Aktivitou 2 je možné připravit planetární stezku např. na chodbu školy. V takovém případě je však zapotřebí zdůraznit že měřítko velikosti planet je jiné než měřítko vzdáleností – pokud bychom zvolili měřítko 1 au = 1 metr, byl by průměr Jupitera v tomto modelu necelý jeden milimetr!

Po absolvování těchto aktivit by měli být žáci schopni říci, že:

■ kilometry používáme např. pro měření vzdálenosti mezi planetami a jejich měsíci,

■ astronomické jednotky používáme pro měření vzdáleností mezi planetami nebo

mezi centrální hvězdou a planetami v planetárních soustavách,

■ světelné roky např. pro měření vzdáleností mezi hvězdami,

■ parseky pro měření vzdáleností mezi galaxiemi.