Úkol 2: Velikost vesmírnych těles

Seřaďte následující tělesa podle velikosti (typického rozměru) od nejmenšího po největší. Pokud máte připojení k internetu, pokuste se rozměry doplnit určit. 

planeta Saturn, Slunce, jádro Halleyovy komety, měsíc Jupiteru Io, Galaxie, meteorit, místní skupina galaxií, planetka Vesta

Řešení: meteorit (rozměry jsou různé, od několika cm nebo desítek centimetrů – menší se hledají obtížně – po 2,7 m u meteoritu Hoba nalezeného roku 1920 v Namibii), jádro Halleyovy komety (asi 10 km), planetka Vesta (střední průměr asi 525 km), měsíc Jupiteru Io (průměr asi 3600 km, přibližně 1/4 poloměru Země), planeta Saturn (střední poloměr 58 000 km, střední průměr 116 000 km; asi 9× větší než Země), Slunce (střední průměr skoro 1 400 000 km, 109× větší než Země), Galaxie (průměr asi 100 000 ly), místní skupina galaxií (průměr přibližně 10 000 000 ly).