menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 2: Измерване на разстояния

В тази задача ще измерваме отдалечеността и даден обект на начина, по който това се прави в астрономията. Изберете един добре видим обект, като например часовниковата кула на кметството, висок комин и др. За да направите измерването ще ви трябват ролетка и компас (в най-лошия случай е достатъчен и компасът в мобилните телефони). 

Метод: 

1. Определете основата на измерването (точки А и В на Фиг. 5). Тя не трябва да е твърде малка – ако прецените, че обектът е на разстояние от няколко километра, основата трябва да е в стотици метри. Колкото по-малка е основата, толкова по-малка е точността на измерването. За една от точките е добре да изберете, например, завой на улица или кръстовище, така че измерването да може да се провери с помощта на сателитна карта.

Забележка: Основата е най-лесно да се определи чрез стъпки: Използвайте ролетката, за да измерите дължината от десет стъпки. С изчисление ще определите дължината на една стъпка в метри, а после това изчисление ще може да използвате за определяне на дължината на основата в метри.

Фиг. 5: Изчисление

2. Използвайте компаса в точка А, за да определите къде се намира север. След това измерете под какъв ъгъл α виждате обекта, чиято отдалеченост искате да измерите (вижте Фиг. 5). 

3. Също така определете северната посока и ъгъла β в точка B. 

4. С известна дължина на основата |AB| и използвайки ъглите α и β, постройте триъгълника ABC, където точка C отговаря на обекта, чиято отдалеченост 336 STARS Методическо помагало за учители 8. Нашата Галактика и други галактики искате да определите. Фигурата трябва да бъде например с мащаб 1: 500. По този начин в триъгълника ABC може да бъде измерена отдалечеността на обекта. 

5. Отворете подходяща онлайн карта (вижте например Фиг. 6) и проверете: a) дължината на основата, б) отдалечеността на обекта. 

6. Изчислете грешката на измерването по формулата

Фиг. 6 : Онлайн карта (пример)