menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 4: Пътуване до Проксима Центавър

Най-близката звезда извън нашата Слънчева система е Проксима Кентавър или Проксима Центавър (Proxima Centauri), която е на около 4,2 ly. Колко време ще отнеме, за да стигнетем дотам:

a) с влак Пендолино, имащ скорост от 250 km/h; 

б) със самолет Еърбъс, имащ скорост от 800 km/h; 

в) с космическата сонда Вояджър, имаща скорост от 17 km/s?

Решение: Разстоянието превръщаме в километри: 

d = 4,2 ly = 4,2 · 9 500 000 000 000 km ≐ 40 000 000 000 000 km. 


За да преобразуваме стойността в години използваме въведената стойност: 1 година ≈ 8760 часа. За отделните времена после получаваме: 

ta = 40 000 000 000 000 km/250 km/h ≐ 160 000 000 000 h ≐ 18 000 000 yr, 

tb = 40 000 000 000 000 km/800 km/h = 50 000 000 000 h ≐ 5 700 000 yr, 

tв = 40 000 000 000 000 km/17 km/s ≐ 2 400 000 000 000 s ≐ ≐ 650 000 000 h ≐ 75 000 yr. 


За космическата сонда Вояджър можем да изчислим скоростта ѝ в km/h, т.е. v = 17 · 3 600 km/h = 61 200 km/h. После, също както в подточки а) и б), можем да напишем следното: 

tв = 40 000 000 000 000 km/61 200 km/h ≐ 650 000 000 h ≐ 75 000 yr.

Целта на задачата е да се добие представа за голямото разстояние, базирано на опита на пътуването ни днес с обикновени средства (влак, самолет) и с космическата сонда Вояджър. Тя е изстреляна на 5 септември 1977 г. и за 40 години е изминала разстоянието от „само“ 140 au (т. е. приблизително 0.0022 ly). Според данните от юни 2018 г., които понастоящем можем да намерим в интернет, много е вероятно да загубим контакт със сондата в рамките на няколко години. Предполага се, че след 2025 г. сондата вече няма да има достатъчно мощност нито за комуникация, нито за извличане и изпращане на каквито и да е данни. 

При това обаче, първите две времена се оказват огромни – преди 5,7 или 18 милиона години на Земята не е имало нито хора, нито дори хоминиди от рода австралопитек. Разбира се, ние не вземаме предвид огромното количество гориво и енергия, необходими за движението на един влак или самолет за толкова дълго време. При това мислим за най-близката звезда извън границите на Слънчевата система!