menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 3: Единици за разстояния на планетите в Слънчевата система

Тази дейност затвърждава знанията за астрономическата единица. Задачата се състои в това, от подходящи източници (учебници, таблици, интернет), да се намерят средните разстояния между планетите и Слънцето, и да се създаде модел в избрания за това мащаб. Мащабът 1 au = 1 метър може да бъде избран за работа на открито, около училището и т. н., а мащабът 1 au = 10 сантиметра – за работа в клас. И двата варианта са дадени в таблицата:

Планета

Разстояние
от Слънцето в au

Разстояние
(1 au = 1 метър)

Разстояние
(1 au = 10 сантиметра)

Меркурий
0,4 0,4 m  4,0 cm
Венера
0,7 0,7 m  7,0 cm
Земя 1,0 1,00 m  10 cm
Марс
1,5 1,5 m 15,0 cm
Юпитер 5,2 5,2 m  52,0 cm
Сатурн 9,5 9,5 m 95,0 cm
Уран 19,2 19,2 m  192,0 cm
Нептун 30,1 30,1 m  301,0 cm

Учениците от прогимназията не трябва да имат проблеми с мерните единици за дължина и измерванията, правени с помощта на линийка, метър и шублер, както и с използването на калкулатор. След повтаряне на необходимите знания е много подходящо учениците да работят в групи със собствено темпо и метод, което води до засилване на читателската грамотност и способността за самостоятелна работа в зависимост от заданието.


Учениците трябва да знаят, че обикновените единици не са подходящи за измерване на разстоянията в космоса. Ще помогне, например, ако се покажат и сравнят различни картзи с различни мащаби (карта на държавата/карта на света).