menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 5: Облак на Оорт

Сферичната обвивка, наречена Облак на Оорт, с диаметър от около 200 000 au, понякога се счита за граница на Слънчевата система. Колко пъти Слънчевата система би се „вписала“ в диаметъра на нашата Галактика?

Решение: Изчислението може да бъде направено почти по памет, тъй като диаметърът на галактиката е 100 000 ly, диаметърът на Слънчевата система е 200 000 au, а 1 ly ≈ 63 000 au. Резултатът от горното изчисление е следният n = 100 000 · 63 000 au/ 200 000 au = 63 000/ 2 = 31 500. Т.е. Слънчевата система ще се впише в Галактиката около 31 500 пъти.

Размерите на Облака на Оорт са приблизителни, външните граници на Слънчевата система не са ясно определени. Ако си представим Слънчевата система като сфера с радиус от 1 м (колкото размера на един човек), диаметърът на нашата Галактика би отговарял на разстоянието от 31,5 км, т.е. малко повече от разстоянието от центъра на София до центъра на Елин Пелин.