menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Разстояния на космическите обекти от Земята

Подредете следните космически обекти според това колко далеч са те от Земята – от най-голямото до най-малкото разстояние. Ако имате връзка с интернет, опитайте се да определите разстоянията. 

Определете разстоянията до Международната космическа станция – МКС (анг. The International Space Station – ISS), Полярната звезда, Юпитер, галактиката Андромеда (М31), центъра на нашата Галактика, галактиката NGC 4414 в съзвездието Косите на Вероника, Луната

Решение: МКС (около 400 км, т. е. 0,0013 светлинни секунди), Луната (384 000 км, т. е. 1,3 светлинни секунди), Юпитер (5,2 au, т. е. 2600 светлинни секунди, 43 светлинни минути), Полярната звезда (около 400 ly), центъра на нашата Галактиката (30000 ly), галактиката M31 в съзвездието Андромеда (около 2,5 милиона ly), галактиката NGC 4414 в съзвездието Косите на Вероника (около 60 милиона ly).

Данните в различните системи са дадени в различни единици (км, ly). Подходящо е да се използва само една система за сравнение (например светлинни секунди, минути или години). За някои обекти, като например за Полярната звезда, разстоянието не е точно и в литературата са дадени различни стойности. Ако имате повече време, можете да потърсите и масите на космическите обекти. Дейността може да бъде допълнена с показване на видео клипове или анимации (напр. Huang, C. The Scale of the Universe 2 или Obreschkow, D. Cosmic Eye).