menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 4: Единици за размерите на планетите в Слънчевата система

Подобно на предишната дейност, и тук става въпрос за създаване на модел на планетите в Слънчевата система. Целта на задачата е да се намерят диаметрите и радиусите на планетите, и да се изчисли колко пъти другите планети са по-големи или по-малки от Земята:

Планета Диаметър (км) Земни диаметри
Меркурий 4 880 0,40
Венера 12 103 0,95
Земя 12 756 1,00
Марс 6 794 0,53
Юпитер 142 984 11,23
Сатурн 120 536 9,46
Уран 51 118 4,06
Нептун 49 532 3,88

В по-ниските класове няма проблем планетите да бъдат нарисувани или да бъдат направени от цветен пластилин в посочения мащаб. Във връзка с Задача 2 е възможно да се подготви и планетна пътека (пътека на планетите), например в училищния коридор. В този случай обаче трябва да се отбележи, че мащабът на размерите на планетите е различен от този на разстоянията – ако изберем мащаб, при който 1 au = 1 метър, то диаметърът на Юпитер в този модел би бил по-малък от един милиметър!


След приключване на тези дейности учениците трябва да могат да кажат, че: 
■ използваме километри (например) за измерване на разстоянията между планетите и техните спътници,
■ използваме астрономически единици за измерване на разстоянията между планетите или между централна звезда и планетите в планетните системи,
■ използваме светлинни години за измерване на разстоянията между звездите,
■ използваме парсеци за измерване на разстоянията между звездите и галактиките.