menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 2: Размери на космическите обекти

Подредете следните космически обекти по размер (типичен размер) – от най-малките до най-големите обекти. Ако имате интернет връзка, опитайте да добавите размерите.

Определете размерите на планетата Сатурн, Слънцето, ядрото на Халеевата комета, спътника на Юпитер Йо, нашата Галактика, метеорит, нашата Местна група от галактики, астероида Веста

Решение: метеорит (размерите варират от няколко см или десетки сантиметра – по-малко трудно се намират – до 2,7 м – метеорит Хоба, намерен през 1920 г. в Намибия), ядрото на Халеевата комета (около 10 км), астероида Веста (среден диаметър от около 525 км), спътника на Юпитер Йо (средно около 3600 км, което е приблизително 1/4 от радиуса на Земята), планетата Сатурн (среден радиус от 58 000 км, среден диаметър от 116 000 км; планетата е около 9 пъти по-голяма от Земята), Слънцето (среден диаметър от близо 1 400 000 км, т. е. 109 пъти поголям от този на Земята), нашата Галактика (среден диаметър от около 100 000 ly), нашата Местна група от галактики (среден диаметър от около 10 000 000 ly).