menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 3: Cветлинен лъч

Колко време пътува един светлинен лъч над България в посока от изток на запад?nbsp;

Решение: Обозначаваме въведените стойности по следния начин d = 520 km, c = 300 000 km/сек. За времето t получаваме: t = d/c = 520/300 000 s ≐ 0,0017 s.

Можем също да опитаме да преценим – ако закръглим разстоянието на 500 km, виждаме, че скоростта възлиза на 5/3 от 0,001 секунди, което след закръгляване съответства на изчислената по-горе стойност.