menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

ВЪВЕДЕНИЕ

Разделянето на небето на съзвездия вероятно е продиктувано от необходимостта хората по-лесно да се ориентират по небето. Естествено е ориентирането да започва с най-характерните съзвездия, които съдържат ярки звезди или лесно различими фигури.

Ориентация по небето. Полярна звезда

Полярна звезда

Една от най-важните причини да познаваме съзвездията, е за да можем да определяме по тях посоките на света. Още от дълбока древност хората забелязали, че почти всички звезди се движат по небето като за една нощ описват полукръг и сякаш обикалят около една звезда, която на пръв поглед изглежда неподвижна. Тази звезда всяка нощ, независимо от сезона или частта от денонощието, оставала на едно и също място. Това било достатъчно тази звезда да бъде основната звезда на небето и да служи на всички като днешния компас. Наречена е „Северна звезда“ или „Полярна звезда“ и днес ние знаем, че тя е винаги на север и се намира в точката, която наричаме „Северен небесен полюс“ на небесната сфера.
Фиг. 1: Околоосно въртене на звездите. Най-близката до центъра ярка звезда е Полярната звезда.

Въртене на Земята

VПоради „пумпалообразното“ движение на Земята (наречено прецесия) звездите, които биват най-близо до Северния небесен полюс, се менят, но за един доста дълъг период от време – в рамките на няколко века, Полярна е една и съща звезда. Днес тази „най-важна звезда“ на небето е най-ярката звезда от съзвездието Малката мечка. Тя далеч не е най-ярката звезда на небето, а и самото съзвездие не е от най-лесните за разпознаване особено днес в големите населени места с голямо светлинно замърсяване. Ето защо, за да се намери Полярната звезда, обикновено се използва Голямата мечка.

Голямата мечка

Едва ли има човек, който да не разпознава на небето фигурата на съзвездието Голямата мечка или по-скоро на „Големия черпак“ – фигурата, съставена от седем почти еднакво ярки звезди, която българският народ (а и някои други народи) наричат „Колата“. Свързваме мислено първите две звезди от „черпака“ на Голямата мечка, продължаваме линията нагоре от черпака, нанасяме пет пъти разстоянието между тези две звезди и така достигаме до Полярната звезда.

Фиг. 2: Правило за намиране на Полярната звезда чрез съзвездието Голяма мечка.

Арктур и Спика

От Голямата мечка можем да намерим и една от най-ярките звезди на небето – Арктур от съзвездието Воловар. До нея се достига като продължим дъгата на „дръжката на черпака“. Ако продължим още тази дъга стигаме и до друга много ярка звезда – Спика от съзвездието Дева. Но за да видим Дева, е необходимо да бъде пролет. А тогава високо над хоризонта са и другите красиви пролетни съзвездия – Северна корона с ярката звезда Гема и небесният герой Херкулес. Друго съзвездие през този сезон, което има не една, а две ярки звезди (Ригел и Денебола) е зодиакалното съзвездие Лъв.

Фиг. 3: Правило за намиране на звездата Арктур от съзвездието Воловар и на звездата Спика от съзвездието Дева чрез съзвездието Голяма мечка.

Астеризмът „Летен триъгълник“

През лятото е най-добре ориентацията по небето да започне от един друг много популярен астеризъм – Летния триъгълник. Той свързва най-ярките звезди от три красиви съзвездия – Вега от съзвездието Лира, Денеб от съзвездието Лебед и Алтаир от съзвездието Орел. Съзвездието Лира представлява един ромбоид от почти еднакво ярки звезди, като Вега е близо до една от звездите на ромбоида. За да си представим един Лебед в полет от звездите на това съзвездие не е необходимо много въображение. Ярката звезда Денеб е в опашката на Лебеда, шията му се точи по дължината на Млечния път, а крилата му са напречно на шията, образувайки кръст, което е дало повод българският народ да нарича това съзвездие „Кръста“. „Северния кръст“ е и популярен астеризъм сред много други народи.

Фиг. 4: „Летния триъгълник“, съставен от трите ярки звезди – Вега от съзвездието Лира, Денеб от съзвездието Лебед и Алтаир от съзвездието Орел.

Астеризмът „Голям квадрат“

Съзвездието Пегас е естествен ориентир на есенното звездно небе. „Големият квадрат“ – астеризмът на Пегас се намира сравнително лесно на небето. От неговата най-близка до северния полюс звезда започва съзвездието Андромеда. Всъщност тази звезда принадлежи на Андромеда, въпреки, че мислено я свързваме в квадрата, чиито други три звезди са от Пегас. Андромеда се асоциира с една дъга от три еднакво ярки звезди, а на някои карти и с две дъги, излизащи от „Квадрата“. Под дъгата на Андромеда можем да видим малките съзвездия Триъгълник и Овен, а още по-надолу, обграждащи половината „Квадрат“, се простират Рибите. Ако още малко продължим основната дъга на Андромеда, достигаме до съзвездието Персей. То има формата на гръцката буква λ, но може би по-интересното за него е, че в двата му края има ярки звездни купове. От неговия северен край се виждат като „размазани петънца“ звездните купове χ и ɧ. От южния му край е яркият и много впечатляващ звезден куп Плеяди. Но Плеяди е част от съзвездието Бик, което значи, че там трябва да намерим и характерната фигура на това зодиакално съзвездие с най-ярка звезда – оранжевата Алдебаран.

Фиг. 5: „Есенното звездно небе“ със съзвездията Пегас, Андромеда, Персей, Риби, Овен, Триъгълник и др.

Зимен триъгълник

Така постепенно достигаме до зимното звездно небе, което много хора смятат за найкрасивото небе. Ако излезем в студена, но безоблачна зимна вечер навън, няма начин да не ни завладее могъщата фигура на небесния ловец Орион. Някои оприличават тази фигура на пясъчен часовник, други буквално „виждат“ фигурата на ловец, който в дясната си ръка държи боздуган, високо вдигнат над рамото му (червената звезда Бетелгейзе), в лявата ръка (звездата Белатрикс) държи лъвска кожа за щит, виждат пояса, съставен от три еднакво ярки и еднакво отдалечени една от друга звезди, мечът, който виси от пояса и краката на гиганта, в които блестят звездите Ригел и Саиф. Звездата Бетелгейзе е част и от един друг астеризъм, наречен „Зимен триъгълник“. Другите две звезди са най-ярката звезда на небето – Сириус от съзвездието Голямо куче и звездата Процион от съзвездието Малко куче. Тази част от небето, през която се простира и Млечния път (нашата Галактика), е осеяна и с други ярки звезди – Полукс и Кастор от съзвездието Близнаци и звездата Капела от съзвездието Колар.

Фиг. 6: Зимните съзвездия Орион, Голямо куче, Малко куче, Близнаци, Бик и Колар.