menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Мъгляви (дълбоки) обекти. Каталог на Месие

Естествено е да обръщаме най-голямо внимание на най-ярките звезди, но те далеч не са единствените интересни обекти на небето. С телескоп могат да се видят още безброй по-слаби звезди, могат да се видят малки планети, спътници, астероиди, комети. Така, докато търсел да открие нови комети, един френски астроном на име Шарл Месие забелязал, че на небето има неподвижни мъгляви обекти, които приличали на комети. Тогава той започнал да ги номерира и отбелязва на своите звездни карти. Така възникнал прочутият „Каталог на Месие“. Той съдържа в окончателния си вариант 110 такива „мъгляви“ или „дълбоки“ обекти. Днес ние разделяме тези обекти на звездни купове, мъглявини и галактики и те са предмет на особен интерес и сред професионалните, и сред любителите астрономи.

С усъвършенстването на телескопите са открити още хиляди такива обекти, което наложило създаването на други, много по-пълни и прецизни каталози, познати като Caldweel Catalogue, NGC (New General Catalogue), IC (Index Catalogue) и др.

Каталог на Месие

Каталогът на Месие е първият каталог на астрономически обекти от дълбокия Космос, съставен и публикуван от френския астроном Шарл Месие през 18 век. Обектите са били наблюдавани и описвани от Месие и от неговия приятел и помощник Пиер Мешен.

Фиг. 7: Обекти от Каталога на Месие.

В каталога са включени различни астрономически обекти, измежду които спирални и елиптични галактики (39), мъглявини (7), планетарни мъглявини (5), разсеяни и кълбовидни звездни купове (55). Обектите в него не са подредени нито по вид, нито по местоположение. Номерата са давани по-скоро по реда на наблюдение или откриване на обекта. По-късно в чест на Месие каталогът бива наречен „Каталог на Месие“, а обектите се означават с буквата „М“ и поредния им номер в него (от М1 до М110).

Тъй като Месие живял и извършвал астрономическите си наблюдения във Франция, каталогът съдържа единствено обекти, разположени между северния небесен полюс и небесна ширина около –35°. Наблюденията си Месие правил с бинокли или малки телескопи, което при съвременното ниво на астрономическата техника прави обектите лесно достъпни за наблюдение и от днешните любители-астрономи. Почти всички от обектите в каталога са и сред най-близките до Земята представители на своите класове, поради което са и много добре изследвани от професионалните астрономи.