menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 4: Направете си воден часовник

Помощни средства

■ пластмасова бутилка (за предпочитане с равномерно напречно сечение),
■ тънък дълъг пирон,
■ кибрит, голяма купа за снимки, маркер,
■ хронометър, часовник или мобилен телефон. 

Начин на действие 

1. Направете си воден часовник. С помощта на тънкия дълъг пирон направи малка дупка на дъното на пластмасовата бутилка (Обърни внимание на собствената си безопасност!). В същото време залепете скàла от хартия, така че нулата да е на височината на отвора на бутилката.

2. Налейте вода в бутилката (задръжте дупката с палец, за да не изтича водата) и после я поставете върху купата за снимки. След това измерете скоростта на изтичането на водата от бутилката според скàла. Първо отчетете времето, през което нивото на водата отговаря на всеки един интервал от скàлата (първо опитайте колко бързо ще изтече цялата вода и след това изберете такива интервали, така че времето за отчитане на изтичането за отделните интервали да бъде удобно измервано). 

3. Запишете измерените стойности в таблицата (вж. по-долу).

Номер на измерването
Време
Ниво на водата

4. Начертайте графика на нивото на водата спрямо времето Използвайте посочените точки в графиката, за да начертаете подходяща крива.

5. Прочетете стойностите, съответстващи на еднаквите интервали от графиката, и отбележете (неравномерната) времева скала върху бутилката с маркер.