menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Имена на звезди

Опознавайки небето с помощта на съзвездията, ние научаваме и имената на звездите. Но имена имат само малка част от тях – около 300 от най-ярките или найинтересните и важни звезди. Както съзвездията носят имена, свързани с фигурата, образувана от най-ярките им звезди, така и самите звезди са назовани предимно на мястото, което заемат в съзвездието. Примерите за това са много: Денеб на арабски означава опашка и тази звезда наистина е в опашката на Лебеда; Денебола („опашката на Лъва“ на арабски) се намира в опашката на Лъва, а Регул, което от латински означава „царствен“ е най-ярката звезда на Лъв; Алдебаран (също от арабски) означава „окото на бика“, където се намира тя във фигурата на Бик.

Интересното в случая е, че разделението на небето на днешните съзвездия основно идва от Египет, древните гърци запазват тези фигури, но дават имена на съзвездията, които са свързани с техните легенди и митове; а повечето имена на звездите са от арабски произход и въпреки това отговарят в повечето случаи на местоположението им в съзвездието.