menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 3: Месие обекти

На учениците се показват снимки на обекти от каталога на Месие. Това може да стане с помощта на компютър (и мултимедиен проектор) или чрез разпечатани на цветен принтер снимки на „дълбоки обекти“. Те имат задачата да познаят дали обектът е мъглявина, звезден куп или галактика.

Добре е на учениците да се обърне внимание и след това те сами да могат да разпознават поне една галактика – Галактиката „Андромеда“ (М31), поне една мъглявина – мъглявината „Орион“ (М42) и поне един звезден куп – звездния куп „Плеяди“ (М45).

ГАЛАКТИКИ


ЗВЕЗДНИ КУПОВЕ


МЪГЛЯВИНИ

Източници: earthsky.org; damianpeach.com; astro-cabinet.com; space.com;
wikipedia.org; nasa.gov.