menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Часови зони

Помощни средства

Карта на Словашката република , карта на света, карта на часовите зони – например https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/World_Time_Zones_Map.png 

Начин на действие 

1. Намерете град на картата на Чешката република, който лежи на 15-ия меридиан източна дължина. След това намерете най-източната точка и най-западната точка в Чешката република. Определете техните географски координати.
(Решение: например град Пацов 49° 28 ' N 15° 06 ' E най-източна точка 49° 55 ‘; 18° 52 ‘; най-западна точка 50° 15 ' N 12° 05 ' E) 

2. В 15-ия меридиан източна дължина в определен ден Слънцето изгрява в 6:00 сутринта и залязва в 18:00 вечерта. В колко часа изгрява и залязва Слънцето в най-източната и най-западната точка на Чешката република? Пренебрегнете надморската височина на местата и околностите им. (Решение: Разликата в дължините между най-източната точка на Чешката република и 15-ия меридиан е 3° 52’, а между най-западната точка в Чешката република и 15-ия меридиан е 2° 55’. Това е така, защото разликата в географската дължина от 15° дава разлика от 1 час (360 градуса означават 24 часа), от което разликата от 1° в географската дължина означава разлика от 4 минути. В найизточната точка на Чешката република Слънцето изгрява и залязва с 15,5 минути по-рано, а в най-западната точка - с 11,5 минути по-късно.) 

3. Намери на картата място, където в същия ден Слънцето изгрява в 5 ч. 50 минути.
(Решение: Разликата от 10 минути означава разлика от 2,5° географска дължина по отношение на меридиана от 15°. Следователно, търсеното място лежи на меридиана от 17,5°. Този меридиан се намира например в град Тлумачов.) 

4. В определен ден в град Пилзен Слънцето залязва около 16 часа и 16 минути. В колко часа залязва Слънцето в Здяр над Сазавоу? Пренебрегнете надморската височина на градовете и околностите им.
(Решение: Пилзен – 49° 44’; 13° 23’; Ждяр над Сазавоу – 49° 34’; 15° 56’; разликата в географските ширини е 2° 33’. Разликата във времената на залязване на Слънцето е 10,2 минути. Слънцето в Ждяр над Садзавоу ще залезе в 16 часа и 6 минути.) 

5. В Прага е 3 декември, 6:00 ч. местно време. Какви са датата и часът в Токио, Сидни, Кайро, Отава?
(Решение: Токио се намира в часовата зона, която е с разлика от 9 часа универсално време. Там е с 8 часа повече, отколкото в Прага, следователно е 3декември, 14:00 ч. По същия начин – в Сидни (+ 10 часа универсално време) е 15:00 ч. В Кайро (+ 2 часа) е 7:00 ч. Отава е в часова зона с време от 5 часа по-малко от универсалното време. Следователно там е с 6 часа по-малко, отколкото в Прага, следователно настъпва полунощ на 2 декември срещу 3 декември.) 

6. При часовите зони за улеснение се посочва, че Земята е разделена на 24 часови зони, ограничени с меридиани с широчина от по 15 градуса, където времето в часовата зона се определя от времето на меридиана, разположен в центъра на дадената часова зона. Използвайки картата на часовите зони, посочете още какви други фактори влияят върху това каква часова зона се използва за определено място. Има ли места, където времето в часовата зона се различава от универсалното време, а разликата не може да се изрази с цели часове?
(Решение: Много важен фактор, влияещ върху това какво време се използва на дадено място, са границите на отделните държави (щати) или на група от държави (щати). Някои острови в южните ширини използват време, което се отличава от универсалното време с с половин час. Например: Кокосови острови (+ 6,5 часа), Андамански и Никобарски острови (+ 5,5 часа), но също така, например, и централната част на Австралия (+ 9,5 часа). В южната част на Австралия има часова зона, която е с + 8,75 часа спрямо световно време, близо до Нова Зеландия архипелагът Чатъм е с + 12,75 часа спрямоуниверсалното време и т.н.) 

7. Разберете какво представлява т. нар. Линия на смяна на датата. Опишете нейния „напредък“ на картата на Земята и обяснете нейното значение. Как трябва да се процедира правилно при нейното пресичане от изток на запад и в обратна посока? Как се е отразила тя при пътуването на Уили Фог около света?