menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 3: Направете си часовник-свещ

Помощни средства

■ силна свещ,
■ малки метални топчета (с диаметър до 0,5 см),
■ пластмасова бутилка,
■ тънък пирон,
■ кибрит, купа за снимки, маркер, хронометър,
■ часовник или мобилен телефон.

Начин на действие

1. Направете си часовник-свещ Върху вертикална свещ с маркер нарисувайте скàла

(линия с нанесени по нея деления на еднакви разстояния).

2. Запалете свещта и измерете степента на изгаряне на свещта според ска̀лата: първо измерете времето на изгаряне на отделните части.

3. Запишете измерените стойности в таблицата (вж. по-долу). 

Номер на измерването
Време

Изгорена част
на свещта (в см)


4. Начертайте графика на зависимостта между изгорената част на свещта (в см) и времето. Свържете маркираните точки в графиката с отсечка. От тази отсечка определете за колко време ще изгори свещта (за единица време). 

5. Върху друга (същата) свещ (или няколко други еднакви свещи) нанесете скàла според резултатите от предишното измерване. В границите между отделните части на скàлата сложете малките метални топчета. Часовникът-свещ постепенно ще гори и изгаря, докато материалът на свещта се стопи, а топчетата ще паднат, например, в порцеланова подложка, като по този начин отчитат отделните времеви интервали.