menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Часови зони

На различни места по Земята Слънцето изгрява по различно време. Затова е въведено решение, отчитащо този факт. Решението се нарича система от часови зони или пояси. 

Часови зони

Основата за въвеждане на система от часови зони по начина, по който я познаваме днес, е представата, че ако се движим с по 15 градуса на изток по Земята (пренебрегвайки полярните региони), то Слънцето ще изгрява с по 1 час по-рано. Това може да се докаже с едно просто изчисление: 360 градуса съответства на 24 часа, следователно 15 градуса отговарят на разликата от 1 час. Следователно, ако използваме меридианите с географска ширина, равна на 15 градуса, ще получим мрежа от меридиани на Земята със средното слънчево време, изместено с определен брой часове спрямо UTC. Гореспоменатото грубо разделение на земната повърхност на отделни зони (или пояси) обаче не е напълно оптимално, защото не отчита националните граници. С изключение на огромните държави, като Русия, Австралия и САЩ, е уместно в отделните държави да се прилага една единствена часова зона или дори една и съща часова зона в държави, които са географски близки една до друга. Затова показаната на Фигура 13 карта на часовите зони е много по-разнообразна, отколкото ако би отговаряла на стриктното прилагане на меридианната мрежа. Можем също така да забележим и часови зони, които се различават от UTC с нецели числа.

Фигура 13: Часови пояси
(Източник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Time_Zones_Map.png

България използва Източноевропейско време, изместено от UTC с 2 часа или Източноевропейско лятно време, изместено от UTC с 3 часа. В медиите често Централноевропейското време се представя погрешно като „зимно часово време“, което действително съществува и по закон. Всъщност става въпрос за изместване на времето от Централноевропейското време с 1 час, но в посока, обратна на „лятното часово време“, което всъщност е UTC.

Източноевропейско време е времето, съответстващо на меридиана, равен на 30 градуса източна дължина, който минава например близо до Санкт-Петербург и Одеса. Както вече знаем, в местата, разположени източно от този меридиан Слънцето изгрява по-рано, а в места, разположени западно от меридиана Слънцето изгрява по-късно. Всеки градус на географската ширина означава отместване от по 4 минути (15 градуса географска ширина съответства на 1 час или 60 минути, следователно 1 градус съответства на 4 минути). Разликата в географската ширина на най-източното и най-западното място в България е по-малка от 7 градуса (около 6,5 градуса), и следователно, разликата между изгрева (съответно залеза) на тези места е около 27 минути.