menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 5: Направете си слънчев часовник

Помощни средства

■ шаблон

Начин на действие

Използвайте шаблона в приложението, за да направите слънчевия часовник. Внимателно изрежете, залепете и поставете часовника върху хоризонтална повърхност на слънчево място. Изчакайте часовникът ви да покаже цял час. Завъртете слънчевия часовник, така че да показва същото време след отчитането на корекцията на датата.