menu 4 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Работа с компютърна програма или приложение за смартфон тип планетариум

В зависимост от възможностите е добре учителят да покаже на учениците найелементарните възможности на някоя безплатна компютърна програма от типа „планетариум“ – например Stellarium. С нейна помощ могат да се демонстрират описаните в урока ориентации по съзвездията.

След това учениците могат да инсталират на мобилните си устройства (телефони или таблети) безплатно приложение от типа „звездна карта“ – например SkyMap, SkySafary и др . Поставя се задача на учениците да намерят с кои съзвездия граничи съзвездието Малка мечка. С тази програма учениците могат да се запознаят и с имената на най-ярките звезди от отделните съзвездия. 

Учениците могат да се разделят на групи и да разгледат съзвездията на зимното, пролетното, лятното и есенното небе.