Úloha 3: Mierky vzdialeností planét v slnečnej sústave

Z vhodných zdrojov (učebnice, tabuľky, internet) zistite stredné vzdialenosti planét od Slnka a  vytvorte model vo zvolenej mierke. Na realizáciu vonku, v  okolí školy, možno zvoliť mierku 1 au = 1 meter, na realizáciu v triede mierku 1 au = 10 cm. Oba varianty sú v tabuľke:

Planéta Vzdialenosť od Slnka v au Vzdialenosť
(1 au = 1 meter)
Vzdialenosť
(1 au = 10 cm)
Merkúr
Venuša
Zem
Mars
Jupiter
Saturn
Urán
Neptún

Skúste so spolužiakmi v triede alebo v okolí školy vytvoriť jednoduchý model slnečnej sústavy – pomocou pásma odmerajte vzdialenosti podľa tabuľky a  postavte sa v rovnakých vzdialenostiach, v akých sú planéty od Slnka. Možno bude užitočné pre tento účel vypočítať vzdialenosť planét od seba – Venuše od Merkúru, Zeme od Venuše atď.