Úloha 5: Oortov oblak

Za hranicu Slnečnej sústavy sa niekedy považuje riedka guľovitá obálka zvaná Oortov oblak s priemerom asi 200 000 au. Koľkokrát by sa potom slnečná sústava „vošla“ do priemeru našej Galaxie?

Riešenie: Výpočet možno vykonať takmer naspamäť, pretože priemer Galaxie je 100 000 ly, priemer slnečnej sústavy 200 000 ly a 1 ly ≈ 63 000 au. Ako výsledok teda získavame n = 100 000 · 63 000 au/ 200 000 au = 63 000 / 2 = 31 500×

Rozmery Oortovho oblaku sú približné, vonkajšie hranice Slnečnej sústavy nie sú stanovené jednoznačne. Ak by sme si slnečnú sústavu predstavili ako guľu s polomerom 1 m (asi veľkosť človeka), priemer našej Galaxie by zodpovedal vzdialenosti 31,5 km, približne z centra Bratislavy do Blatného.