Vzdialenosti a veľkosti vo vesmíre

Cieľom úloh je podporiť predstavy o pomeroch vzdialeností vo vesmíre, ktoré sú aj pre dospelých ťažko predstaviteľné. Ak sa vzdialenosti vyhľadávajú na internete alebo pomocou rôznych programov, je nutné počítať s tým, že údaje zistené z rôznych zdrojov sa môžu líšiť, rádovo by sa ale mali zhodovať. Je potrebné zdôrazniť, že určovanie vzdialeností je ťažké, a preto nemá zmysel dohadovať sa o 3 a viac platných čísliciach. Aj hodnoty konštánt a veličín v zadaní pracovného listu sú približné (aj keď napr. rýchlosť svetla je podľa definície v rámci sústavy SI stanovená presne na hodnotu 299 792,458 km/s), vypočítané hodnoty by sme preto mali zaokrúhľovať (podľa zadania typicky na 2 platné číslice).

Pri výpočtoch v astronómii a astrofyzike narážame na veľké čísla (a zjednodušene môžeme povedať, že používame rôzne jednotky ako au, ly a Mpc práve preto, aby sme nemuseli písať čísla s množstvom núl). Závisí od matematickej prípravy žiakov, či budeme používať pozičný zápis typu 100 000 000 000 alebo zápis pomocou mocnín desiatky  , prípadne slovné vyjadrenie 100 miliárd.