Úloha 1: Vzdialenosť vesmírnych telies od Zeme

Zoraďte nasledujúce vesmírne telesá podľa ich vzdialenosti od Zeme od najväčšej po najmenšiu. Ak máte pripojenie na internet, pokúste sa vzdialenosti určiť.

ISS, Polárka, Jupiter, galaxia v Andromede M31, stred našej Galaxie, galaxia NGC 4414 v súhvezdí Vlasy Bereniky, Mesiac

Riešenie: ISS (asi 400 km, t. j. 0,0013 svetelných sekúnd), Mesiac (384 000 km, t. j. 1,3 svetelnej sekundy), Jupiter (5,2 au, t. j. 2600 svetelných sekúnd, 43 svetelných minút), Polárka (približne 400 ly), stred našej galaxie (30 000 ly), galaxia v Andromede M31 (asi 2,5 milióna ly), galaxia NGC 4414 v súhvezdí Vlasy Bereniky (asi 60 miliónov ly).

Údaje na rôznych škálach sa uvádzajú v rôznych jednotkách (km, ly), je vhodné pre porovnanie použiť iba jednu (napr. svetelné sekundy, minúty a roky). Pri niektorých objektoch, napr. Polárky, nie je vzdialenosť presná, v literatúre sa uvádzajú rozmedzia. Ak je k dispozícii viac času, môžeme vyhľadať aj hmotnosti. Aktivitu možno doplniť premietnutím videa alebo animácie (napr. Huang, C. The Scale of the Universe 2 alebo Obreschkow, D. Cosmic Eye).