Úloha 4: Mierky veľkostí planét v slnečnej sústave

Z vhodných zdrojov (učebnice, tabuľky, internet) zistite priemery, prípadne polomery planét a priemery dopočítajte. Následne vypočítajte, koľkokrát sú väčšie planéty väčšie ako Zem a koľkokrát sú menšie planéty menšie (zapíšte pomocou desatinného čísla, ktorým treba vynásobiť priemer Zeme).

Planéta Priemer (km) Mierka
Merkúr
Venuša
Zem 1,00
Mars
Jupiter
Saturn
Urán
Neptún

Planéty vo vhodnej mierke (napr. Jupiter s priemerom 5 cm) možno vymodelovať z farebnej plastelíny, prípadne každú planétu v správnej mierke nakresliť na jednu štvrtinu formátu A4. V spojení s úlohou 2 je tak možné pripraviť planetárny chodník, napr. na chodbu školy.