Úloha 2: Veľkosť vesmírnych telies

Zoraďte nasledujúce telesá podľa veľkosti (typického rozmeru) od najmenšieho po najväčšie. Ak máte pripojenie na internet, pokúste sa rozmery doplniť.

planéta Saturn, Slnko, jadro Halleyovej kométy, mesiac Jupitra Io, Galaxia, meteorit, miestna skupina galaxií, planétka Vesta

Riešenie: meteorit (rozmery sú rôzne, od niekoľkých cm alebo desiatok centimetrov – menšie sa hľadajú ťažko – po 2,7 m meteoritu Hoba nájdeného roku 1920 v Namíbii), jadro Halleyovej kométy (asi 10 km), planétka Vesta (stredný priemer asi 525 km), mesiac Jupiteru Io (priemer asi 3600 km, približne 1/4 polomeru Zeme), planéta Saturn (stredný polomer 58 000 km, stredný priemer 116 000 km; asi 9 × väčšia ako Zem), Slnko (stredný priemer skoro 1 400 000 km, 109 × väčšie ako Zem), Galaxia (priemer asi 100 000 ly), miestna skupina galaxií (priemer približne 10 000 000 ly).