Úvod

Rozdelenie oblohy na súhvezdia pravdepodobne vyplýva z potreby orientovať sa na oblohe. Je prirodzené, že orientácia začína najtypickejšími súhvezdiami, ktoré obsahujú jasné hviezdy alebo ľahko rozlíšiteľné tvary.

Orientácia na oblohe

Polárka

Jedným z najdôležitejších dôvodov poznania súhvezdí je možnosť určovať svetové strany. Už od pradávna si ľudia všimli, že takmer všetky hviezdy sa pohybujú na oblohe a opisujú cez noc polkruh, akoby sa pohybovali okolo hviezdy, ktorá vyzerá ako nehybná. Táto hviezda zostala každú noc na rovnakom mieste bez ohľadu na ročné obdobie alebo časť dňa. Táto vlastnosť stačila na to, aby sa z nej stala hlavná orientačná hviezda na oblohe a slúžila všetkým na zorientovanie sa, podobne ako dnešný kompas. Nazýva sa „Polárka“, „Polárna hviezda“ alebo aj „Severná hviezda“, a  dnes už vieme, že je vždy na severe a leží v bode nazývanom „Severný nebeský pól“ v nebeskej sfére.
Obrázok 1: Fotografia hviezdnych dráh. Najbližšou hviezdou v strede je Polárka.

Rotačný pohyb Zeme

V dôsledku rotačného pohybu Zeme (nazývaného „precesia“) sa časom menia hviezdy, ktoré sú najbližšie k severnému pólu. Tento proces však trvá veľmi dlho a Polárka zostáva rovnaká už niekoľko stáročí. V súčasnosti je táto „najdôležitejšia hviezda“ na oblohe najjasnejšou hviezdou súhvezdia Malý medveď. Zďaleka nie je najjasnejšou hviezdou na oblohe a samotné súhvezdie nie je najjednoduchšie rozoznať najmä v súčasnosti v mestách s veľkým svetelným znečistením. Preto sa Malý medveď zvyčajne používa ako sprievodca pri hľadaní Polárky.

Veľký voz

Sotva existuje niekto, kto nedokáže na oblohe rozoznať tvar súhvezdia Veľká medvedica alebo Veľký voz. Veľký voz je tvar vytvorený siedmimi takmer rovnakými hviezdami, známy pod rôznymi menami v rôznych krajinách. Ak vytvoríme imaginárnu čiaru medzi prvými dvoma hviezdami zo súhvezdia Veľký voz a potom pokračujeme v tejto línii až po jeho vrchol, tak v asi päťnásobnej vzdialenosti medzi týmito dvoma hviezdami sa dostaneme k Polárke (Obr. 2).

Obrázok 2: Polárka. Nájdenie pravidla pomocou súhvezdia Veľká medvedica.

Veľká medvedica

Počnúc súhvezdím Veľká Medvedica môžeme nájsť aj jednu z najjasnejších hviezd na oblohe – Arktúr zo súhvezdia Pastier. Dostaneme sa k nej oblúkom okolo „rukoväte“ Veľkého voza. Ak budeme pokračovať v tomto oblúku, dostaneme sa k ďalšej veľmi jasnej hviezde – volá sa Spika a je zo súhvezdia Panna. Panna je dobre pozorovateľná na jar. Na jar sa vysoko nad obzorom nachádzajú aj ďalšie krásne súhvezdia: Severná koruna so svojou jasnou hviezdou Gemma, ako aj nebeský hrdina Herkules. Ďalším súhvezdím pre túto sezónu, nielen s jednou, ale s dvoma jasnými hviezdami (Rigel a Denebola), je zodiakálne súhvezdie Lev.

Obrázok 3: Hviezdy v súhvezdí Veľká medvedica

Asterizmus Letný trojuholník

V lete je najlepšie začať sa na oblohe orientovať podľa iného veľmi obľúbeného asterizmu – asterizmus Letný trojuholník. Spája najjasnejšie hviezdy troch krásnych súhvezdí – Vega zo súhvezdia Lýra, Deneb zo súhvezdia Labuť a Altair zo súhvezdia Orol. Súhvezdie Lýra predstavuje akýsi diamant zo štyroch takmer rovnako jasných hviezd a samotná Vega, ktorá je jasnejšia ako ony, je blízko jednej z hviezd diamantu. Predstaviť si lietajúcu labuť z jasných hviezd súhvezdia Labuť nevyžaduje veľa fantázie. Jasná hviezda Deneb je na chvoste súhvezdia Labuť, jeho krk vedie pozdĺž Mliečnej cesty a jeho krídla sú cez krk a vytvárajú kríž, ktorý dal bulharskému ľudu dôvod nazvať toto súhvezdia „Kríž“. „Severný kríž“ je tiež populárnym asterizmom medzi mnohými inými národmi.

Obrázok 4: Asterizmus Letný trojuholník

Asterizmus Pegasov štvorec

Súhvezdie Pegasus je prirodzenou súčasťou jesennej hviezdnej oblohy. Veľký asterizmus „Pegasov štvorec“ sa na oblohe dá pomerne ľahko nájsť. Súhvezdie Andromeda začína od hviezdy, ktorá je najbližšie k Severnému pólu. Táto hviezda v skutočnosti patrí do súhvezdia Andromeda, hoci si ju mentálne spájame so štvorcom, ktorého ďalšie tri hviezdy pochádzajú zo súhvezdia Pegas. Andromeda je oblúkom spojená s ďalšími tromi rovnako jasnými hviezdami, ale niektoré hviezdne mapy to ukazujú ako dva oblúky vychádzajúce z asterizmu „Pegasov štvorec“. Pod dúhou Andromedy vidíme dve malé súhvezdia – Trojuholník a Baran, a ešte ďalej a nižšie sa Ryby rozširujú, aby objali polovicu Pegasa. Ak budeme pokračovať v Andromedovom hlavnom oblúku, dostaneme sa k súhvezdiu Perzeus. Má podobu gréckeho písmena λ, ale možno ešte zaujímavejšou skutočnosťou je, že je obklopený jasnými hviezdicovými zhlukmi (hviezdokopami) na oboch koncoch. Na severe sú hviezdokopy χ a ɧ považované za „rozmazané škvrny“. Na juhu sa nachádza svetlá a veľmi pôsobivá hviezdokopa s názvom Plejády. Plejády sú však súčasťou súhvezdia Baran, čo znamená, že ich môžeme použiť na nájdenie charakteristického tvaru tohto zodiakálneho súhvezdia a jej najjasnejšej hviezdy – oranžovej hviezdy Aldebaran alebo aj Býčie oko.

Obrázok 5:  Asterizmus Pegasov štvorec

Asterizmus Zimný trojuholník

Dostávame sa tak na zimnú oblohu, ktorú mnohí považujú za najkrajšiu. Ak pôjdeme v chladnej, ale bezoblačnej zimnej noci von nebude možné, aby mocná postava nebeského lovca nazývaného Orión zostala bez povšimnutia. Niektorí vidia tvar Oriónu ako tvar piesočných hodín, iní doslova „vidia“ postavu poľovníka, ktorý v svojej pravej ruke drží palcát, zdvihnutý nad rameno (červená hviezda Betelgeuze), v ľavej ruke (hviezda Beatrix) drží kožu leva ako štít, opasok zložený z troch rovnako jasných a rovnomerne rozmiestnených hviezd, meč visiaci z opasku a nakoniec nohy obra, kde žiaria hviezdy Rigel a Nair Al Saif alebo Hatysa. Hviezda Betelgeuze je tiež súčasťou iného asterizmu zvaného „Zimný trojuholník“. Ďalšie dve hviezdy trojuholníka sú najjasnejšie hviezdy na oblohe – Sírius zo súhvezdia Veľký pes a Prokyón zo súhvezdia Malý pes. Táto časť oblohy obsahuje tiež Mliečnu cestu (našu Galaxiu) a ďalšie významné hviezdy – Pollux a Kastor zo súhvezdia Blíženci, a hviezda Capella zo súhvezdia Povozník.

Obrázok 6:  Asterizmus Zimný trojuholník