Úloha 2: Stredný slnečný čas a pravý slnečný čas

Pomôcky

■ slnečné hodiny,
■ hodinky alebo mobil.

Postup

1. Slnečné hodiny merajú miestny pravý slnečný čas, ktorý sa líši od stredného slnečného času, vzťahujúcemu sa k príslušnému poludníku v rámci časového pásma. Cieľom úlohy je zmapovať vzťah medzi pravým a stredným slnečným časom v priebehu kalendárneho roka. Zvoľ si najprv čas, ktorý bude pre pravidelné celoročné sledovanie čo najvhodnejší (aby bolo po celý rok možné v tento čas vykonať merania), teda napríklad 15 h. Nezabudni, že tento čas môže byť iba medzi 8. a 16. hodinou, pretože v zimných mesiacoch je cca od 16 h do cca 8 h noc. Každý deň potom zmeraj presný čas (na minúty), kedy slnečné hodiny ukazujú 15 h. Zaznamenávaj si postupne zmerané časy, najlepšie do počítačovej tabuľky.

2. Vypočítaj rozdiel medzi miestnym časom a pásmovým časom daný zemepisnou dĺžkou miesta pozorovania a uveď ho nad tabuľku. Potom do nového stĺpca v tabuľke uveď prepočítané časy zodpovedajúce hodnote 15 h na slnečných hodinách.

3. Zostroj graf závislosti rozdielu pravého slnečného času a  stredného slnečného času. Zisti, ako sa tento rozdiel v astronómii nazýva.

4. S využitím internetu popíš, prečo sa počas roka rozdiel medzi pravým a stredným časom mení. Ktoré dve charakteristiky zmeny spôsobujú?

5. Vysvetli pranostiku „Lucia noci odpije, ale dňa nepridá“. Využi pritom pojmy: pravý slnečný čas, stredný slnečný čas, západ slnka, dĺžka bieleho dňa