Úloha 1: Práca s počítačovým programom alebo smartfónovou aplikáciou typu planetárium

V závislosti od možností je pre učiteľa dobré ukázať najjednoduchšie možnosti nejakého bezplatného planetáriového programu, ako je napríklad Stellarium. S jeho pomocou je možné ukázať nájdenie súhvezdí opísaných v tejto lekcii.

Žiaci si potom môžu nainštalovať bezplatnú aplikáciu na svoje mobilné zariadenia (telefóny alebo tablety), ako sú napríklad SkyMap, SkySafary atď. Žiakov potom môžeme požiadať, aby našli napríklad súhvezdia, ktoré susedia so súhvezdím Malý medveď. Pomocou týchto programov sa môžu žiaci oboznámiť aj s názvami najjasnejších hviezd jednotlivých súhvezdí.

Žiaci môžu byť rozdelení do skupín a skúmať súhvezdia zimnej, jarnej, letnej či jesennej oblohy