Úloha 1: Pásmový čas

Pomôcky

Mapa Slovenskej republiky, mapa sveta, mapa časových pásem – napríklad https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/World_Time_Zones_Map.png

Postup

1. Nájdite na mape SR akékoľvek mesto, ktoré leží na 15. poludníku východnej dĺžky. Ďalej nájdite najvýchodnejší bod a  najzápadnejší bod krajiny. Určite ich zemepisné súradnice.

2. Na 15. poludníku vychádza v  určitý deň slnko o  6.00 ráno a  zapadá o  18.00 večer. O koľkej vychádza a zapadá v najvýchodnejšom a najzápadnejšom mieste SR? Nadmorskú výšku miesta a jeho okolia zanedbajte. 

3. Nájdi na mape miesto, na ktorom v rovnaký deň vychádza slnko v 5 h 50 minúte. )

4. V Plzni zapadlo slnko o 16 h 16 minúte. O koľkej zapadlo slnko v Žďári nad Sázavou? Nadmorskú výšku oboch miest a ich okolia zanedbajte.

5. V Prahe je 3. decembra 6.00 hod pásmového času. Aké je dátum a aký čas v Tokiu, v Sydney, v Káhire, v Ottawe?

6. Pri pásmových časoch sa často zjednodušene uvádza, že je Zem rozdelená do 12 pásiem ohraničených poludníkmi so šírkou pásma 15 stupňov, v ktorých je pásmový čas daný časom poludníka k∙15° ležiaceho uprostred daného pásma. S využitím mapy časových pásiem uveďte, aké ďalšie faktory ovplyvňujú, aký pásmový čas sa v danom mieste využíva. Existujú miesta, v ktorých sa pásmový čas líši od svetového času o dobu, ktorú nemožno vyjadriť v celých hodinách?nbsp;

7. Zisti, čo je dátová hranica. Popíš jej priebeh na mape Zeme a vysvetli jej význam. Ako má správne postupovať človek, keď prelieta dátovú hranicu z východu na západ, a ako pri prelete opačným smerom? Ako sa prejavila dátová hranica pri ceste Willyho Foga okolo sveta?