Úloha 4: Vyrob si vodné hodiny

Pomôcky

■ PET-fľaša (najlepšie so stálym prierezom),
■ tenký dlhý klinec,
■ zápalky, veľká fotomiska, fixka,
■ stopky, hodinky alebo mobil.

Postup

1. Vyrob si vodné hodiny. Do PET-fľaše si zohriatym klincom (pozor na bezpečnosť!) v spodnej časti vytvor malý otvor. Zároveň po celej dĺžke fľaše nalep papierové meradlo tak, aby nula bola vo výške otvoru vo fľaši.

2. Do fľaše nalej vodu (otvor drž palcom, aby voda nevytekala) a postav ju nad fotomisku. Potom odmeraj podľa stupnice rýchlosť poklesu hladiny vo fľaši: najprv zmeraj doby, v ktorých je hladina vody pri jednotlivých dielikoch stupnice (vyskúšaj si najskôr, ako rýchlo voda vyteká, a potom zvoľ tak veľké dieliky, aby si dobu postupného poklesu hladiny stačil pohodlne zmerať).

3. Namerané hodnoty zaznamenaj do tabuľky (pozri nižšie).

Číslo merania Čas Výška hladiny

4. Zostroj graf závislosti výšky hladiny od času. Vyznačenými bodmi v grafe prelož vhodnú krivku.

5. Z grafu odčítaj hodnoty zodpovedajúce rovnakým časovým intervalom a na fľašu fixkou vyznač (nerovnomernú) časovú stupnicu.