Úloha 3: Messierove objekty

Žiakom sa ukážu fotky objektov z Messierovho katalógu. Toto je možné urobiť buď pomocou počítača (a multimediálneho projektora), alebo vytlačením obrázkov objektov hlbokého vesmíru na farebných tlačiarňach. Úlohou žiakov je uhádnuť, či je daný objekt hmlovina, hviezdokopa alebo galaxia.

Je dobré, ak učitelia najprv strávia so žiakmi nad touto úlohou určitý čas a až potom sa uistia, že žiaci dokážu rozoznať aspoň jednu galaxiu – napr. galaxiu Andromeda (M31), aspoň jednu hmlovinu – napr. hmlovinu Orión (M42) a aspoň jednu hviezdokopu – napr. hviezdokopu Plejády (M45).

SÚHVEZDIE NAJJASNEJŠIA HVIEZDA V SÚHVEZDÍ
Lyra
Canis Major
Cygnus
Capella
Taurus
Leo
Virgo
Betelgeuse
Scorpius
Procyon