Úloha 5: Vyrob si slnečné hodiny

Pomôcky

■ šablóna

Postup

Na výrobu slnečných hodín použite priloženú šablónu. Hodiny starostlivo vystrihnite, zlepte a umiestnite na vodorovnú plochu na slnečnom mieste. Počkajte, až vaše hodinky budú ukazovať celú hodinu. Slnečné hodiny natočte tak, aby po započítaní korekcie na dátum ukazovali rovnaký čas.

Šablóna na výrobu slnečných hodín