Charles Messier (1730 – 1817)

Charles Messier bol francúzsky astronóm, ktorý zostavil slávny „Messierov katalóg“. Messier sa narodil 26. júna 1730 v obci Badonviller vo Francúzsku.

Jeho záujem o astronómiu vyvolali dve po sebe nasledujúce udalosti: výskyt veľkej kométy so šiestimi chvostmi v roku 1744 a prstencové zatmenie Slnka 25. júla 1748. Messierovým prvým dokumentovaným pozorovaním bol prechod Merkúra cez kotúč Slnka dňa 6. mája 1753.

V roku 1764 sa Messier stal členom Kráľovskej spoločnosti v Londýne. V roku 1769 bol zvolený za zahraničného člena Švédskej kráľovskej akadémie vied. Dňa 30. júna 1770 bol zvolený za člena Francúzskej akadémie vied. Snom Charlesa Messiera bolo stať sa slávnym objaviteľom kométy. Bohužiaľ, keď Charles sledoval oblohu svojím ďalekohľadom, často na oblohe vídaval rozmazané objekty, ktoré už boli známe (a neboli to kométy). Preto sa rozhodol ušetriť sebe trocha času a zakaždým, keď objavil objekt, ktorý sa nepohyboval (očakávalo sa, že kométy sa budú pohybovať medzi hviezdami), poznamenal si ho.

V roku 1774 Messier publikoval prvú verziu svojho katalógu, ktorá obsahovala 45 objektov vrátane hmlovín a hviezdokôp v časopise Francúzskej akadémie vied. Do roku 1781 sa zoznam rozrástol na 103 objektov. Cieľom katalógu bolo pomôcť astronómom a „lovcom komét“ (akým bol sám Messier) rozlišovať migrujúce a stále nebeské objekty. Aj keď vo svojom živote objavil až 13 komét, Charles Messier sa stal známym práve pre jeho katalóg. Aj dodnes je Messierov katalóg objektov hlbokého vesmíru široko využívaný amatérskymi a profesionálnymi astronómami. Dňa 12. apríla 1817 zomrel Messier vo svojom dome v Paríži. Bol pochovaný na cintoríne Pere Lachase. Na jeho počesť bol pomenovaný mesačný kráter a asteroid č. 7359.