Názvy hviezd

Zoznámením sa s oblohou pomocou súhvezdí sa môžeme ľahko naučiť aj názvy hviezd. Názvy však má len malý počet všetkých hviezd. Ide o približne 300 najjasnejších alebo najzaujímavejších a dôležitých hviezd. A pretože súhvezdia nesú názvy súvisiace s tvarom vytvoreným ich najjasnejšou hviezdou, samotné hviezdy sú väčšinou pomenované podľa miesta, ktoré zaujímajú v danom súhvezdí. Existuje mnoho príkladov: Daneb v arabčine znamená „chvost“ a táto hviezda je skutočne na chvoste súhvezdia Labuť; Denbela, čo je v arabčine „leví chvost“ je na chvoste súhvezdia Lev a Regulus, čo v latinčine znamená „kráľovský“, je najjasnejšou hviezdou Leva; Aldebaran je taktiež z arabčiny a znamená „oko býka“ a nachádza sa v súhvezdí Býk.

Zaujímavým faktom je, že rozdelenie oblohy na dnešné súhvezdia pochádza hlavne z Egypta. Starí Gréci si tieto čísla zachovali, ale dali im názvy, ktoré súvisia s ich vlastnými legendami a mýtmi. Názvy hviezd sú arabského pôvodu, ale vo väčšine prípadov zodpovedajú ich umiestneniu v súhvezdí.